Bynaturen er kort beskrevet den natur der findes i byen og i de bynære områder. Vilde/forvildede planter og dyr i omgivelser der i høj grad er påvirket eller styret af mennesker.

Formålet med dette website er at vække byboernes interesse for naturen. Fokusset ligger hovedsageligt på bynaturområder i Københavnsområdet, hvor jeg selv ofte færdes. Samt især på de spiselige planter, der giver en nær og håndgribelig kontakt med naturen.

Vi er en del af naturen og naturen er en del af os – også i byen.

Jann Kuusisaari
t: 2621 2502
m: 2020@jann.dk

PS. Da jeg selv bor tæt ved Amager Fælled, foregår mange af de bynaturaktiviteter jeg laver derhenne. Følg med på facebook.com/spisamagerfaelled