Løn-slægten (Acer)

Løn (Acer) er en slægt der består af mere end 100 arter, hvoraf omkring 15 vokser i Danmark. Almindelige, og spiseplantemæssigt interessante, er fx Ahorn (Acer pseudoplatanus) og Spidsløn (Acer platanoides). Flere dele kan bruges i madlavingen:

  • bladknopper og spirer kan spises rå, eller bruges til forskellige tilberedte retter
  • plantesaft drikkes, eller koges til sirup
  • frø spises rå, eller i forskellige tilberedte retter

Den kommercielt producerede “ahornsirup” (som egentlig burde hedde “lønsirup”) laves af saften fra Sukkerløn (Acer saccharum) eller Sort Løn (Acer nigrum), som begge er udbredte i det nordøstlige Nordamerika. I øvrigt er det et blad af Sukkerløn der er afbildet på det canadiske flag – hvilket passer godt sammen med at 75% af verdens “ahornsirup” produceres netop i Canada.

  • Vokser i skove og parker.
  • Små og store løvtræer, ofte med en bred krone. Mens nogle af arterne kun bliver til små buske, kan både Ahorn og Spidsløn blive hhv optil 25 og 30 m høje.
  • Ahorns og Spidsløns blade minder meget om hinanden. De forholdsvis store og håndlappede. Spidsløns blade er dog mere spidse og indeholder mælkesaft.
  • Ahorns blomster sidder i lange hængende klaser. Spidsløns blomster sidder i skærme.
  • Frugterne består af to vingede nødder der sidder tæt sammen. Hos Ahorn er frugternes vinger i vinkel mod hinanden, mens hos Spidsløn vokser de i næsten modsatte retninger.
  • Nogle af arterne (fx Spidsløn) er naturligt hjemmehørende i Danmark, mens de fleste (fx Ahorn) er indførte.