Prøvestenen Syd

Prøvestenen Syd er et nyåbnet bynaturområde i Amager Øst. Omkring 8 hektar græsland omringet af hav, med varierende planteliv langs vandet.

Prøvestenen er en kunstig ø, der fik sin spæde begyndelse i starten af 1700-tallet, hvor flydedokken “Prøvestenen” blev sænket for at fungere som et forsvarsværk. Anlægget blev udvidet og ombygget flere omgange, og fungerer nu som et industriområde og oliehavn. Den sydligste del af øen  – Prøvestenen Syd – er ganske ny, og blev etableret sammen med Amager Strandpark. Tænkt oprindeligt som en lystbådehavn, men planerne blev droppet.

Stemningsbilleder fra Prøvestenen Syd, august 2020

Links