Tagrør (Phragmites australis, P. communis)

Tagrør er mest kendt som tækkemateriale til stråtage, men den er også en spisepålante:

 • marv i unge skud spises rå
 • unge skud kogt/dampet
 • unge skud tørres, males og bages til “skumfiduser”
 • marv i rodstængler spises rå
 • rodstængel tørres og males, og bruges som tilsætning i mel ved bagning
 • rodstængel koges til sukkerholdig “saft”
 • frø males til mel eller koges til grød

Tagrør har en lang historie som nytteplante bag sig. Argeologiske udgravninger viser at man allerede i den tidlige stenalder brugte tagrør som tække- og byggematriale. Som spiseplante går dens historie sandsynligvis endnu længere tilbage.

 • Vokser ved lavvandede strandbredder, søer, grøfter og strandenge.
 • Flereårigt, 100-300 cm høj græs med en tæppedannende, men opret vækst.
 • Bladene er flade og grågrønne med hel og skarp rand.
 • Blomstringen sker i august-september med violette småaks samlet i en top.
 • Rodnettet består af krybende, underjordiske stængler med grove trævlerødder. Planten danner nye overjordiske skud fra jordstænglerne.
 • Naturligt hjemmehørende i Danmark.