Vild Gulerod (Daucus carota)

Vild Gulerod er vildformen af den dyrkede Gulerod (Daucus carota ssp. sativus), og kan i princippet andvendes nogenlunde samme måde – dog skal man tage højde for at der er en ganske markant forskel på rodens størrelse og konsistens:

  • unge rødder spises rå
  • rødder anvendes som suppeurt

Ligesom de dyrkede gulerødder, indeholder de vilde også masser af vitaminer og mineraler.
Rødderne bliver hurtigt træede, så det er kun helt unge rødder fra førsteårsplanter man kan spise rå.

Fund af frø ved argeologiske udgravninger viser at Vild Gulerod sandsynligvis blev brugt som føde allerede i forhistorisk tid.

  • Vokser langs veje og grøftekanter.
  • 2-årig, 30-80 cm høj urteagtig plante med en stiv og opret vækst. Første år danner planten en bladroset, og næste forår en blomsterbærende stængel.
  • Bladene er spredtstillede, og 2-3 gange fjersnitdelte med lancetformede flige. Begge bladsider er græsgrønne og hårede.
  • Blomstrer i juni-august med små hvide blomster samlet i endestillede skærme, som igen er samlet i større skærme. Midt i storskærmen finder man ofte én eller nogle få røde blomster.
  • Rodnettet består af en kraftig, lodret jordstængel, som fortsætter over i en dybtgående pælerod.
  • Naturligt hjemmehørende i Danmark.